Algemeen
Omschrijving: Histamine in 24u-urine
Synoniemen: Screening mastocytose, metaboliet van histamine, histamine metabolieten, Methylhistamine, Methylimidazol, Histamine in 24u-urine, MIMA
Frequentie: 1x per week
Eenheid: -
Cito aanvraagbaar: nee
Bron ref. waarde: -
Methode: -
Afname
Afnamemateriaal: urine
Afname buis: Wit4 en Geel6 (verdeeletiketten) + Chloorhexidine
Minimum afnamevolume: 10 ml
Afnamecondities: http://kwaliteitsmodules.medlon/Management/LinkLoader.aspx?ID=7a2cda3b-d6ee-4b9b-874a-9451b8c9ec3a Er dient minimaal 20 uur en maximaal 28 uur te zijn verzamelt, anders urine opnieuw laten verzamelen.
Opmerking afname: 24h urine: moet worden gespaard in bokaal waaraan vooraf 2 a 3 ml chloorhexidine (20%) is toegevoegd. Voorafgaand (24 uur) en tijdens de urine inzameling dient de patiënt histamine bevattende voedingsmiddelen te vermijden. Dit geldt met name voor voedingsmiddelen waarin bij de bereiding bacteriën een rol spelen zoals yoghurt, kaas, zuurkool en wijn. Ook b.v. vis uit blik (bevat veel histidine dat door darmbacteriën in histamine kan worden omgezet) dient gemeden te worden.
Verzendadres
Organisatie: Univ. Medisch Centrum Groningen
Afdeling: Afd. Laboratoriumgeneeskunde, CMC-4
Werkplek: t.a.v. Centrale Monsterontvangst, EA20
Adres: Postbus 30.001
Postcode: 9700 RB
Plaats: Groningen
Contactpersoon: Prof.dr.I.P.Kema
Telefoon: 050-3612293
Delen: