Algemeen
Omschrijving: HLA-B27
Synoniemen: -
Frequentie: uitslag uiterlijk 2 weken na afname bekend
Eenheid: -
Cito aanvraagbaar: nee
Bron ref. waarde: -
Methode: -
Afname
Afnamemateriaal: Bloed
Afname buis: Paars6
Minimum afnamevolume: 0.5 ml
Afnamecondities: -
Opmerking afname: -
Delen: