Algemeen
Omschrijving: Geschatte GFR (per 1,73m²)
Synoniemen: -
Frequentie: Dagelijks
Eenheid: ml/min/1,73m2
Cito aanvraagbaar: nee
Bron ref. waarde: van Leusden HAIM H. Hooijkaas, K. Mohrman, L.C. Smeets, J.H.M. Souverijn and G.H.M. Tax; Handboek medische laboratorium diagnostiek, 2013: 978 90 8562 118 8. Bijsluiter CREA plus Roche Diagnostics GmbH Mannheim. e.a. Diagnostisch Kompas 1999/2000, blz 502
Methode: -
Afname
Afnamemateriaal: -
Afname buis: GroenGel3
Minimum afnamevolume: -
Afnamecondities: -
Opmerking afname: Een schatting van de glomerulaire filtratiesnelheid op basis van de MDRD-formule. Dit is een berekening op basis van de Kreat(plasma), geslacht en leeftijd. Deze bepaling wordt bij elke kreat gedaan.
Referentiewaarden
Geslacht Leeftijd tot Voorwaarde Normaalwaarde
NVT 20 jaar NVT >30
M 29 jaar NVT >75
V 29 jaar NVT >70
M 39 jaar NVT >70
V 39 jaar NVT >65
M 49 jaar NVT >65
V 49 jaar NVT >60
M 59 jaar NVT >60
V 59 jaar NVT >55
M 69 jaar NVT >55
V 69 jaar NVT >50
M 79 jaar NVT >50
V 79 jaar NVT >50
M 150 jaar NVT >40
V 150 jaar NVT >40
Delen: