Algemeen
Omschrijving: Fibrinogeen
Synoniemen: fib
Frequentie: dagelijks
Eenheid: g/l
Cito aanvraagbaar: ja
Bron ref. waarde: HBesselaar et al 2017 Fibrinogen determination according to Clauss: commutability assessment of International and commercial standards and Quality control samples 2017 CCLM
Kinderen: 2012 Appel et al journal of thrombosis and haemostasis
Methode: -
Afname
Afnamemateriaal: citraatbloed
Afname buis: Blauw1
Minimum afnamevolume: 1.8 ml
Afnamecondities: Afname uit heparinelijn niet toegestaan. Buis vullen tot merkstreep
Opmerking afname: Afname Ongestuwd. Volgorde buizen: Zie bloedafname
Referentiewaarden
Geslacht Leeftijd tot Voorwaarde Normaalwaarde
NVT 150 jaar NVT 2.0-4.0
Doorbelgrenzen
Geslacht Leeftijd tot Voorwaarde Normaalwaarde
NVT 150 jaar Geen L2L >1.0
Delen: