Algemeen
Omschrijving: Dialyseafdeling ZGT, Bloedafname
Synoniemen: Weefseltypering
Frequentie: -
Eenheid: -
Cito aanvraagbaar: nee
Bron ref. waarde: -
Methode: -
Afname
Afnamemateriaal: -
Afname buis: -
Minimum afnamevolume: -
Afnamecondities: -
Opmerking afname: https://unilabs.iprova.nl/iDocument/Viewers/Frameworks/ViewDocument.aspx?DocumentID=1ecc5926-9e0b-49fe-a6a1-5a4f2e2ee81c&NavigationHistoryID=3996275&PortalID=115&Query=afname+dialyse. Referentiewaarden zie individuele bepalingen.
Delen: