Algemeen
Omschrijving: CYP2d6 genotypering
Synoniemen: Cyp/ Cytochroom P450 genotypering, farmacogenotypering
Frequentie: Uitslag binnen 3 weken na afname bekend
Eenheid: -
Cito aanvraagbaar: nee
Bron ref. waarde: -
Methode: -
Afname
Afnamemateriaal: Bloed
Afname buis: Paars6
Minimum afnamevolume: 0,5 ml
Afnamecondities: -
Opmerking afname: CYP is screening van de mutaties Cyp2C19 en Cyp2D6. Gegevens van bijgevoegd formulier invoeren via popupschermen in Glims bij het plaatsen van een order. Formulier opbergen bij overige aanvraagformulieren. Let op: Rapportkopie voor de apotheek. In Glims bij rapportkopie: type = arts, interne id = SFARG, artscode = 034532, naam = SPEC. FARMAGENETICA. Bij vragen: 088-463 3373 (Sandra Busscher)
Delen: