Algemeen
Omschrijving: Som buprop+hydroxybuprop
Synoniemen: BupropTot, Som buprop+hydroxybuprop
Frequentie: 1 keer per 2 weken
Eenheid: µg/l
Cito aanvraagbaar: ja
Bron ref. waarde: -
Methode: -
Afname
Afnamemateriaal: bloed
Afname buis: RoodGel5
Minimum afnamevolume: 3 ml
Afnamecondities: -
Opmerking afname: Direct na afname afdraaien en invriezen
Referentiewaarden
Geslacht Leeftijd tot Voorwaarde Normaalwaarde
NVT 150 jaar NVT 225.0-1500.0
Delen: