Algemeen
Omschrijving: Bezinking
Synoniemen: Bezinking
Frequentie: Dagelijks
Eenheid: mm/h
Cito aanvraagbaar: ja
Bron ref. waarde: Rodak et al. Hematology, Clinical priniciples and applications, 4th edition, 2012. Voor leeftijd 0-10 jaar:Hooijkaas et al. Handboek medische laboratoriumdiagnostiek 2e druk 2013.
Methode: -
Afname
Afnamemateriaal: Edta bloed
Afname buis: Paars4
Minimum afnamevolume: 2 ml
Afnamecondities: -
Opmerking afname: BSE aanvraag binnen Medlon is altijd op methode Westergren. De Alifax is buiten gebruik.
Referentiewaarden
Geslacht Leeftijd tot Voorwaarde Normaalwaarde
NVT 10 jaar NVT <13
Mannelijk 50 jaar NVT <15
Vrouwelijk 50 jaar NVT <20
Mannelijk 150 jaar NVT <20
Vrouwelijk 150 jaar NVT <30
Delen: