Algemeen
Omschrijving: BAL
Synoniemen: -
Frequentie: ma - vrij
Eenheid: -
Cito aanvraagbaar: nee
Bron ref. waarde: -
Methode: -
Afname
Afnamemateriaal: BAL-vloeistof (via longfunctie), Bloed (lab)
Afname buis: Bloed: Paars6
Minimum afnamevolume: -
Afnamecondities: -
Opmerking afname: Aanvraagformulier Bijz. materialen/vochten. Alleen na telefonische afspraak: 088-4633427/ ...3372/ ...3376 Bij pop-up 'Waarde voor klin gegevens BAL' de relevante gegevens overnemen van het aanvraagformulier. Bij pop-up 'Waarde voor vraagstelling'de vraagstelling overnemen van het aanvraagformulier. Bij pop-up 'waarde voor roken BAL'mbv Ctrl_F keuze maken. Bij pop-up 'waarde voor huisdieren BAL'vraag patient of hij huisdieren heeft. Zo ja, vul in welke, zo nee vul dan nee in. Bij pop-up 'waarde voor medeicatie BAL' vraag de patient of hij medicijnen gebruikt. Zo ja, vul in welke, zo nee vul dan nee in. Referentiewaarden zie https://www.medlon.nl/professional/vademecum/ onder het kopje Referentiewaarden groepstesten
Delen: