Algemeen
Omschrijving: Atazanavir
Synoniemen: Atazanavir, Reyataz
Frequentie: 1 keer in de 14 dagen
Eenheid: mg/l
Cito aanvraagbaar: ja
Bron ref. waarde: -
Methode: -
Afname
Afnamemateriaal: Bloed
Afname buis: Paars6
Minimum afnamevolume: 2 ml
Afnamecondities: -
Opmerking afname: -
Delen: