Algemeen
Omschrijving: Amfetamine Urine
Synoniemen: Amfetamine Urine_M, XTC, Speed, Ice
Frequentie: 3 keer per week
Eenheid: mg/l
Cito aanvraagbaar: ja
Bron ref. waarde: -
Methode: -
Afname
Afnamemateriaal: Urineportie
Afname buis: Wit4 en Geel6
Minimum afnamevolume: 2 ml
Afnamecondities: -
Opmerking afname: patiënt moet op laboratorium plassen
Delen: