Algemeen
Omschrijving: Albumine/Kreat ratio 24hr
Synoniemen: Albumine/Kreat ratio
Frequentie: -
Eenheid: g/mol kr
Cito aanvraagbaar: nee
Bron ref. waarde: -
Methode: -
Afname
Afnamemateriaal: Urineportie
Afname buis: Wit4
Minimum afnamevolume: 1 ml
Afnamecondities: -
Opmerking afname: is berekening uit albumine en kreat
Referentiewaarden
Geslacht Leeftijd tot Voorwaarde Normaalwaarde
Mannelijk 150 jaar NVT 0.0-2.5
Vrouwelijk 150 jaar NVT 0.0-3.5
Delen: