Algemeen
Omschrijving: Aciclovir
Synoniemen: Zovirax
Frequentie: 3x in de week (ma, woe, vr) door UMCG
Eenheid: mg/l
Cito aanvraagbaar: ja
Bron ref. waarde: UMC Groningen
Methode: -
Afname
Afnamemateriaal: -
Afname buis: -
Minimum afnamevolume: Niet bekend
Afnamecondities: Geen bijzondere afnamecondities.
Opmerking afname: Afnametijd dal-spiegel: Vlak voor nieuwe gift. Afnametijd top-spiegel: 1-2 uur na de gift.
Delen: