Vademecum                                                    

Citopakket/24-uurs bepalingen  

Chemie

CK, LD, Bilirubine, Bili. pasgeborene, Alkalische fosfatase, gGT, ALAT, ASAT, Amylase, Totaal eiwit, Albumine, Chloride, Natrium, Kalium, Kreatinine, Ureum, Osmolaliteit, Urinezuur, Calcium, Fosfaat, Ammoniak, Lactaat, Cholesterol, Chol/HDLC ratio, Triglyceriden, Lipidenprofiel, Hs Troponine, NT-proBNP, Glucose, Magnesium, Ketonen, (β-OH-boterzuur)

Bloedgassen

pH bloedgassen, CO-Hb, Met-Hb

Hematologie

Bezinking, CRP, Hemoglobine, Hematocriet, Erytrocyten, Reticulocyten, Ery indices, Leukocyten, Absolute neutro, Differentiatie, Trombocyten, Eosinofielen, Haptoglobine, Ferritine, Transferrine, IJzer + TIJBC, Malaria sneltest

Bloedtransfusie

Blgr + Rh+, Irreg. antistoffen, Dir. antiglob. test

Stolling

Stolling-screening, PT, APTT, Fibrinogeen, D-dimeer, INR

Endocrinologie

TSH, FT4, βhCG, Oestradiol

Toxicologie

Alcohol, Lithium

Urine 

Urinescreening, Cilinders, Osmolaliteit, Natrium, Kalium, Calcium, Kreatinine, Amylase, Totaal eiwit, Albumine

Liquor

Cellen, Glucose, Totaal eiwit, Albumine, LD, Bloedpigmenten

Overige vochten

LD, Totaal eiwit, Albumine, Cholesterol, Glucose, Leukocyten, Differentiatie

Aanvragen

In bovenstaande lijst is het pakket beschreven wat 24-uur per dag, 7 dagen per week kan worden aangevraagd. De spoedbepalingen kunnen als volgt telefonisch aangevraagd worden:

  • Almelo 088 - 463 36 21
  • Hengelo 088 - 463 35 21
  • Enschede 088 - 463 34 21
  • Oldenzaal 088 - 463 36 54

Voor aanvraag van cito laboratoriumonderzoek dat buiten dit pakket valt dient altijd contact opgenomen te worden met de dienstdoende klinisch chemicus (locatie ZGT 088 - 463 33 32 en locatie MST 088 - 463 33 33)

Doorbelgrenzen en termijnen

Voor enkele bepalingen zijn vaste onder en bovengrenzen van kracht. Bij overschrijding van deze grenzen wordt aan de hand van het doorbel termijn bepaald of de uitslag moet worden doorgebeld naar de aanvrager. 

Bloed

Doorbeltermijn: 1 = 6 weken, 2 = 1 week, 3 = altijd

Bepaling

Doorbelgrens

Amylase1

> 300 U/l

aPTT-screening2

> 60 sec

aPTT-hep3

< 50 sec
> 70 sec

Abs. neutrofielen1

< 1.0 *109/l

Calcium2

< 1,8 mmol/l
> 3,2 mmol/l

geïoniseerd Calcium2

< 1,0 mmol/l
> 1,50 mmol/l

CRP_polikl_1lijn2

> 200 mg/l

D_Dimeer 1lijn3

> 500 µg/l

Fibrinogeen1

< 1 g/l

Fosfaat1

< 0,5 mmol/l

Glucose3

< 2,0 mmol/l 
> 25 mmol/l

Glucose <18 jr3

< 2,0 mmol/l 
> 11 mmol/l en nieuwe diabeet

Hemoglobine1

< 4,5 mmol/l
< 6,0 mmol/l poliklinisch

Trombocyten1

< 50*109/l
>1000*109/l

Kalium3

< 2,8 mmol/l
> 6,0 mmol/l

Kreatinine volw.1 muv dialyse

> 250 µmol/l of toename > 50 µmol/l**

Kreatinine < 6 jaar1 muv dialyse

< 10 µmol/l
> 100 µmol/l

Lithium2

> 1,5 mmol/l

Leukocyten1

< 2,0*109/l
> 30 *109/l

Magnesium3

< 0,41 mmol/l
> 4 mmol/l

Natrium3

< 128 mmol/l
> 152 mmol/l

PTT2

> 20 sec

PT-INR3

> 6,0 INR

Hs Troponine 1lijn3

> 14 ng/l

Ureum volwassene1

< 1 mmol/l
> 20 mmol/l

Ureum dialyse patiënt3

< 1 mmol/l
> 50 mmol/l

Ureum < 6 jaar1

< 1 mmol/l
> 10 mmol/l

Blasten

Nieuw of sterke toename

Malaria

Positieve uitslag wordt doorgebeld

Liquor

Bepaling

Doorbelgrens

Leukocyten2

> 10*106/l

Glucose3

< 2,2 mmol/l

Totaal eiwit2

> 1 g/l

Neonaten en baby's (tot 90 dagen na de geboorte)

Bepaling

Doorbelgrens

Glucose3

< 2,0 mmol/l
> 10,0 mmol/l

Bilirubine2

> 210 µmol/l neonaat 24 - 48 uur) 
> 260 µmol/l (neonaat 49 - 72 uur)
> 290 µmol/l (neonaat > 72 uur)

Doorbeltermijn: 1 = 6 weken, 2 = 1 week, 3 = altijd

* Termijn: Naast de doorbelgrenzen staat ook aangegeven de termijn waarop een sterk afwijkende uitslag opnieuw wordt doorgebeld. (bv fibrinogeen van < 1g/l wordt alleen (opnieuw) doorgebeld als deze over een periode van 6 weken t.o.v. de vorige uitslag  niet < 1 g/l is geweest, daarentegen een kalium van < 2,8 mmol/l wordt altijd doorgebeld) 

** Kellum JA, Levin N, Bouman C, Lameire N. Developing a consensus classification system for acute renal failure. Curr Opin Crit Care 2002; 8: 509–514

Uitbesteed onderzoek Medlon

Al ons uitbesteed onderzoek kunt u in deze lijst terugvinden

Delen: