Aanvragen Point of care meters 

Tegenwoordig maken vrijwel alle (verpleeg) afdelingen gebruik van Point-of-care testing (POCT). Snel een laboratoriumuitslag weten dankzij de kleine handzame analysers kan resulteren in een kortere behandelduur. Te denken valt aan:

  • een gekoppelde* glucosemeting op de Accuchek Inform II
  • een bloedgasmeting met een iSTAT, handig voor complexe afdelingen waarbij intensieve zorg en snel handelen van groot belang is
  • het meten van het stollingsverloop van patiënten met een TEG (trombo-elastograaf)
POCT meters

Voor alle POCT meters geldt dat deze alleen gebruikt mogen worden nadat de medewerker is getraind in het gebruik door Medlon-medewerkers. Periodiek zal er ook nascholing plaatsvinden waarbij de theoretische en praktische vaardigheden worden getoetst.

Interesse?

Wilt u meer weten vraag het onze POC-medewerkers! Ze zijn tussen 8.00 - 16.30 uur bereikbaar via 088 - 463 34 56 of poc@medlon.nl.

*Ons streven is Point of care apparatuur te koppelen aan een datasysteem zodat uitslagen rechtstreeks in het medisch dossier van de patiënt kunnen worden weggeschreven.

POCT-aanvraagformulier specialisten en zorgverleners ziekenhuis
- -
Cursussen Medlon

Medlon verzorgt cursussen voor patiënten en zorgverleners. Weten welke?

Kijk snel verder>>>
Delen: