Aanvragen Point of care meters 

Tegenwoordig maken vrijwel alle (verpleeg) afdelingen gebruik van Point-of-care testing (POCT). Snel een laboratoriumuitslag weten dankzij de kleine handzame analysers kan resulteren in een kortere behandelduur. Te denken valt aan:

  • een gekoppelde* glucosemeting op de Accuchek Inform II
  • een bloedgasmeting met een iSTAT, handig voor complexe afdelingen waarbij intensieve zorg en snel handelen van groot belang is
  • het meten van het stollingsverloop van patiënten met een TEG (trombo-elastograaf)
POCT meters Aanvragen POCT meter

Voor alle POCT meters geldt dat deze alleen gebruikt mogen worden nadat de medewerker is getraind in het gebruik door Medlon-medewerkers. Periodiek zal er ook nascholing plaatsvinden waarbij de theoretische en praktische vaardigheden worden getoetst.

Interesse?

Wilt u meer weten vraag het onze POC-medewerkers! Ze zijn tussen 8.00 - 16.30 uur bereikbaar via 088 - 463 34 56 of poc@medlon.nl.

*Ons streven is Point of care apparatuur te koppelen aan een datasysteem zodat uitslagen rechtstreeks in het medisch dossier van de patiënt kunnen worden weggeschreven.

Cursussen Medlon

Medlon verzorgt cursussen voor patiënten en zorgverleners. Weten welke?

Kijk snel verder>>>
Delen: