14 februari 2019

Wijzigingen in de aanvragen van Cholesterol, triglyceriden, HDL en LDL

Naar aanleiding van de nieuwe richtlijn voor de diagnostiek van erfelijke cholesterolemieën van de Nederlandse Internisten Vereniging hebben wij de aanvragen voor cholesterol etc. enigszins aangepast en vereenvoudigd.

Aangezien de bovenstaande testen toch altijd gezamenlijk worden aangevraagd (bij de berekening van LDL hebben we de andere parameters nodig) hebben we de aanvraag “lipidenprofiel” (NZa tarieven totaal € 6,83) ooit ingevoerd. Hierbij worden cholesterol, triglyceriden, HDL en LDL bepaald en berekend. U heeft dan te allen tijde de beschikking over de juiste uitslagen.

Daarnaast hebben wij nu een zogenaamd “diagnostisch lipidenprofiel” ingevoerd. U ontvangt dan de uitslagen van de bepaling van het lipidenprofiel aangevuld met de bepaling van apolipoproteine B (NZa tarief is € 9,81) . Voordeel hiervan is dat u aan de hand van deze uitslagen al een richting kunt krijgen van de (erfelijke) oorzaak van het verhoogde cholesterol en LDL. Zo nodig zullen wij de uitslagen duiden.

Het losse aanvragen van cholesterol, LDL, HDL en triglyceriden blijft mogelijk. Mocht u nog nadere vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Cees Doelman, klinisch chemicus, telefoon 088 463 33 11.

Delen: