16 juni 2020

Uitbreiding Farmacogenetische panels en rapportage

Medlon heeft haar farmacogenetisch bepalingenpakket uitgebreid naar de meest voorkomende genmutaties in de CYP genen van de Nederlandse bevolking. Dit naar aanleiding van het gegeven dat de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie inmiddels voor 100 medicijnen heeft vastgesteld dat farmacogenetisch onderzoek zinvol is wanneer de patient veel last heeft van bijwerkingen of wanneer het medicijn niet effectief is. Van deze 100 medicijnen wordt een 30-tal regelmatig voor geschreven. Dit zijn o.a. de psychofarmaca (amitriptyline, atomoxetine, citalopram, clomipramine, doxepine, escitalopram, nortriptyline, venlafaxine), de antilipaemica (atorvastatine, simvastatine), de antitrombotica (clopidogrel), de beta blokkers (metoprolol) en pijnstillings medicatie (codeïne, oxycodon, tramadol). Deze medicatie wordt gemetaboliseerd via een aantal CYP-enzymen waarbij een aanzienlijk deel van de bevolking (5-10%) gereduceerde of geen activiteit heeft.

Welke bepalingenpakketten kunt u aanvragen bij Medlon?
Er is een basispakket (CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4) en een uitgebreid pakket (CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4, CYP3A5) aanvraagbaar via uw ZIS of het zorgportaal. De rapportage van dit onderzoek vindt digitaal plaats maar zal ook op papier worden gerapporteerd. De papieren rapportage is bedoeld voor de patiënt waarbij u het onderzoek heeft aangevraagd. Voor aanvullende informatie over farmacogenetica kunt u onze website raadplegen. Patiënten kunnen tevens informatie over farmacogenetica op onze website te raadplegen.

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Ronald Maatman, klinisch chemicus, telefoon 088 – 463 35 66.

Delen: