4 april 2019

Mogelijkheden voor het bepalen van Vitamine B12

Achterkant aanvraagformulier Eerstelijnsdiagnostiek

Regelmatig ontvangen wij vragen over de bepaling van actief Vitamine B12 en methylmalonzuur. Zoals u weet leidt een deficiëntie van vitamine B12 tot een verhoging van methylmalonzuur en kan bij twijfel een deficiëntie van B12 bevestigd worden met het bepalen van methylmalonzuur.

Met de wijziging van referentiewaarden in 2017 hebben wij verder onderzoek gedaan naar de juistheid van deze referentiewaarden. Wij hebben geconstateerd dat op zich de referentiewaarden1 juist zijn, maar dat bij patiënten met actief B12 waarde van minder dan 45 pmol/L in wel 30% van de onderzochte gevallen dit niet met een verhoging van methylmalonzuur gepaard ging. De kans op deficiëntie neemt wel toe bij een lagere B12 concentratie. Het niet verrichten van een methylmalonzuur bepaling ter verificatie van de mogelijke deficiëntie kan dus leiden tot onnodige suppletie van Vitamine B12.

Derhalve willen wij u attenderen op de mogelijkheden voor het bepalen van vitamine B12:

- Vitamine B12, actief, indien afwijkend methylmalonzuur
Er wordt initieel vitamine B12 bepaald. Bij een afwijkende waarde (< 45 pmol/L) wordt methylmalonzuur bepaald.

- Vitamine B12, actief
Er wordt alleen vitamine B12 bepaald. Indien de waarde buiten het referentiegebied valt (dus < 45 pmol/L) wordt het monster nog 3 weken bewaard en indien u het wenselijk acht kunt u alsnog methylmalonzuur laten bepalen.

Wij adviseren u gebruik te maken van de eerste optie.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groeten,
Cees Doelman, klinisch chemicus, telefoon 088 463 35 55

1. Referentiewaarden actief vitamine B12: sufficiënt >45 pmol/L; deficiënt < 30 pmol/L, mogelijk deficiënt 30-45 pmol/L

Delen: