Medlon tarieven 2019

Op onze website vindt u de integrale tarieven van 2019 (NZa tarieven, geldig vanaf 1-1-2019). Uw korting is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Voor 2019 kan het zijn dat het tarief voor uw onderzoek lager is dan vermeld. De meeste diagnostische onderzoeken worden vergoed door uw zorgverzekeraar, omdat ze onder de basisverzekering vallen. Houd hierbij wel rekening met uw eigen risico. 

Passantentarieven
De op deze website gepubliceerde tarieven gelden tevens voor zogenaamde passanten, zoals cliënten die niet zijn verzekerd of cliënten uit het buitenland.

Kosten onderzoek
Voor laboratoriumonderzoeken worden zowel een ordertarief als de kosten voor het onderzoek zelf in rekening gebracht.

Orderkosten
Bloedafname door medewerker Medlon € 11,67

  • Toeslag bij bloedafname buiten de hoofdlocaties Medlon € 3,82
  • Toeslag bij bloedafname aan huis € 18,29

Bloedafname door huisartsenpraktijk € 6,09

Analysekosten
In sommige gevallen bestaat het onderzoek uit een pakket van meerdere analyses. De totaalprijs bestaat dan uit de som van deze 'losse' analyses.
Toeslag: Voor een aantal bepalingen dienen drie verdunningsproeven te worden uitgevoerd. De kosten hiervoor worden, indien deze bij meerdere onderzoeken worden bepaald, maximaal twee keer in rekening gebracht.

Vervolgonderzoek
In sommige gevallen komt het voor dat vervolgonderzoek nodig is. In dat geval kunnen er meerdere analyse-tarieven in rekening gebracht worden (afhankelijk van het aantal bepalingen dat nodig is). In dit geval ziet u bij de naam van het onderzoek een * staan waarin dit wordt aangegeven.

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u ons bellen op telefoonnummer 088 – 463 35 66. 

Hieronder vindt u de tarieven op volgorde van het aanvraagformulier eerstelijnsdiagnostiek:

1. Algemeen onderzoek

Omschrijving

Tarief 2019

Toeslag 

Bezinking

€ 1,92

Hb, MCV, vervolgonderzoek*

€ 1,73

Glucose

€ 1,64

€ 2,91

TSH,indien afwijkend fT4*

€ 4,77

eGFR

€ 1,64

€ 2,91

2. Anemie

Omschrijving

Tarief 2019

Hb, MCV, vervolgonderzoek*

€ 1,73

Hb, MCV

€ 1,73

3. Ontstekingsparameters

Omschrijving

Tarief 2019

Toeslag 

CRP, Leukocyten, neutrofielen

€ 7,65

€ 2,91

4. Nieraandoening

Omschrijving

Tarief 2019

Toeslag

eGFR

€ 1,64

€ 2,91

Alb/Kreatinine ratio in urineportie

€ 5,13

€ 2,91

Urinscreening

€ 2,49

Metabole complicaties

€ 17,22

€ 2,91

5. Leveraandoeningen - Icterus

Omschrijving

Tarief 2019

Toeslag

ALAT, gGT, bilirubine

€ 5,17

€ 2,91

Bilirubine (neonatale icterus)

€ 1,49

€ 2,91

6. Cardiale klachten

Omschrijving

Tarief 2019

Toeslag

hs Troponine

€ 8,48

€ 2,91

NT-proBNP

€ 15,67

€ 2,91

Hb, glucose, TSH indien afw. fT4*

€ 8,14

€ 2,91

CRP, leukocyten, diff., ALAT, gGT, lipidenprofiel

€ 17,76

€ 2,91

7. Schildklieraandoeningen

Omschrijving

Tarief 2019

TSH, indien afw. fT4

€ 4,77

TSH, fT4

€ 9,95

Bezinking, leukocyten, fT4

€ 8,90

anti-TSH-receptor antistoffen

€ 13,10

8. Psychogeriatrie / delier

Omschrijving

Tarief 2019

Toeslag

CRP, Hb, glucose, eGFR, TSH, indien afw. fT4*

€ 13,84

€ 2,91

Urinescreening

€ 2,49

Natrium, Kalium, eGFR

€ 4,92

€ 2,91

Calcium, Albumine

€ 3,15

€ 2,91

ALAT, gGT

€ 3,68

€ 2,91

Vit B1, Vit. B6, foliumzuur, actief Vit. B12

€ 33,08

€ 2,91

9. Osteoporose

Omschrijving

Tarief 2019

Toeslag

Vitamine D

€ 8,13

Calcium, albumine, eGFR, TSH, bezinking, Vitamine D, Alkf. Fosfatase

€ 19,50

€ 2,91

Testosteron

€ 8,74

10. Diep veneuze trombose

Omschrijving

Tarief 2019

Toeslag

D-dimeer

€ 10,10

€ 2,91

11. Bloedingsneiging

Omschrijving

Tarief 2019

PT, APTT, trombocyten

€ 9,77

12. Coeliakie

Omschrijving

Tarief 2019

anti-tTGA, IgA

€ 20,98

13. Atopie - Allergie

Omschrijving

Tarief 2019

Inhalatiescreening*

 € 16,57

14. Artritis, jichtartritis

Omschrijving

Tarief 2019

Toeslag

Urinezuur

€ 1,69

€ 2,91

eGFR, ALAT

€ 3,54

€ 2,91

15. Prostaat- en mictieklachten

Omschrijving

Tarief 2019

Toeslag

Urinescreening

€ 2,49

eGFR

€ 1,64

€ 2,91

Totaal Psa, indien afw. Vrij PSA

€ 6,43

16. Geneesmiddelentherapie

Omschrijving

Tarief 2019

Toeslag

Lithium (12 uur na inname)

€ 4,37

Lithium, TSH, eGFR (2x p.j. 12 uur na inname Li)

€ 10,78

Natrium, Kalium, eGFR

€ 4,92

€ 2,91

Digoxine (vlak voor inname)

€ 9,32

Kalium

€ 1,63

€ 2,91

PT-INR

€ 3,16

Diabetes Mellitus

Omschrijving

Tarief 2019

Toeslag

Glucose (nuchter)

€ 1,64

€ 2,91

Glucose (niet nuchter

€ 1,64

€ 2,91

HbA1c, Glucose (Nuchter)…ALAT, gGT, Hb, MCV…. Alb/Kreat ratio

€ 29,63

€ 2,91

Glucose (nuchter)

€ 1,64

€ 2,91

HbA1c

€ 6,10

HbA1c, Glucose (Nuchter)……. Alb/Kreat ratio

€ 24,22

€ 2,91

Vasculair Risico Management

Omschrijving

Tarief 2019

Toeslag

Lipidenprofiel, eGFR, glucose (nuchter)

 € 9,71

 € 2,91

Natrium, Kalium, eGFR, Alb/Kreat ratio in urineportie

 € 10,05

 € 2,91

Lipidenprofiel

 € 6,43

 € 2,91

Creatine Kinase, ALAT

 € 3,71

 € 2,91

Onderzoeken in bloed

Omschrijving

Tarief 2019

Toeslag

ALAT

€ 1,90

€ 2,91

Albumine

€ 1,51

€ 2,91

Alkalische fosfatase

€ 1,81

€ 2,91

Amylase

€ 2,21

€ 2,91

ASAT

€ 1,80

€ 2,91

AST

€ 9,47

Bezinking

€ 1,92

Bilirubine totaal, indien afw. Directe bili

€ 1,49

€ 2,91

Bilirubine (neonataal)

€ 1,49

€ 2,91

CA125

€ 12,72

Calcium

€ 1,64

€ 2,91

CD-tect

€ 22,01

CEA

€ 7,83

Chloride

€ 1,33

€ 2,91

Cholesterol totaal

€ 1,72

€ 2,91

Creatine Kinase

€ 1,81

€ 2,91

CRP

€ 4,06

€ 2,91

D-dimeer

€ 10,10

€ 2,91

Digoxine (vlak voor inname)

€ 9,32

eGFR

€ 1,64

€ 2,91

Eiwit totaal

€ 1,63

€ 2,91

Ethanol

€ 13,14

€ 2,91

Ferritine

€ 6,23

€ 2,91

Foliumzuur

€ 5,64

€ 2,91

Fosfaat

€ 1,70

€ 2,91

gGT

€ 1,78

€ 2,91

Glucose (niet nuchter

€ 1,64

€ 2,91

Glucose (nuchter)

€ 1,64

€ 2,91

Haptoglobine

€ 7,67

€ 2,91

HbA1c

€ 6,10

Hemochromatose screening

€ 26,96

€ 2,91

Ijzerstatus (ijzer, transferrine, Ferritine)

€ 17,63

€ 2,91

Kalium

€ 1,63

€ 2,91

Kreatinine

€ 1,64

€ 2,91

LD

€ 1,81

€ 2,91

Lipidenprofiel

€ 6,43

€ 2,91

Lithium

€ 4,37

€ 2,91

Magnesium

€ 2,66

€ 2,91

Methylmalonzuur

€ 30,19

Natrium

€ 1,65

€ 2,91

NT-proBNP

€ 15,67

PSA, indein afw. Vrij PSA

€ 6,43

hs Troponine T

€ 8,48

€ 2,91

Urinezuur

€ 1,69

€ 2,91

Ureum

€ 1,53

€ 2,91

Vitamine B1

€ 10,47

Vitamine B12, actief

€ 6,20

Vitamine B12, actief (indien afw. Methylmalonzuur)

€ 6,20

Vitamine B6

€ 10,77

Vitamine D

€ 8,13

Hematologie

Omschrijving

Tarief 2019

Hb

€ 1,73

Hb, Ht, Ery, indices

€ 1,73

Hb, MCV, vervolgonderzoek

€ 1,73

Hb typering

€ 211,57

Reticulocyten

€ 2,52

Leukocyten

€ 1,80

Leukocyten totaal, neutrofielen

€ 3,59

Leukocyten totaal, differentiatie

€ 3,59

Eosinofiele granulocyten

€ 1,95

Trombocyten

€ 1,78

Bloedgroep/Rhesus/irr. Antistoffen

€ 10,68

Stollingsonderzoek

Omschrijving

Tarief 2019

APTT screening

€ 3,80

PT screening

€ 4,19

PT-INR (indien coumarine gebruik)

€ 3,16

Fibrinogeen

€ 4,84

Factor V leiden

€ 132,70

Trombofilie onderzoek

€ 183,73

Endocrinologie

Omschrijving

Tarief 2019

Cortisol (in serum)

€ 6,49

TSH

€ 4,77

fT4

€ 5,18

anti-Mullerian Hormoon

€ 12,25

FSH

€ 5,51

LH

€ 5,80

hCG

€ 9,01

Oestradiol

€ 7,61

Progesteron

€ 7,73

Prolactine

€ 6,11

PTH

€ 9,01

Testosteron

€ 8,74

Immunologie-Allergie

Omschrijving

Tarief 2019

anti-tTG, IgA

€ 20,98

anti-TPO

€ 12,01

Anti-TSH receptor antistoffen

€ 13,10

ANA

€ 8,71

RA - anti-CCP

€ 12,01

RA - Reumafactor

€ 4,48

HLA-B27

€ 66,35

Hepatitis B (vaccinatiecontrole)

€ 11,59

M-proteine

€ 38,78

Immunoglobulines

€ 26,91

IgE

€ 8,97

Coeliakie screening falilie 1e graad

€ 220,03

Allergie onderzoek, inhalatiescreening

€ 16,57

Onderzoeken in urine

Omschrijving

Tarief 2019

Kreatinine klaring per 24 uur

€ 4,98

Albumine/Kreatinine ratio (urineportie)

€ 5,13

Totaal eiwit per 24 uur

€ 3,27

Urinescreening

€ 2,49

Urinesediment (Cylinders)

€ 10,11

Onderzoeken in feces

Omschrijving

Tarief 2019

Calprotectine

€ 50,46

iFOBT

€ 7,50

Elastase

€ 6,04

Delen: