Veel gestelde vragen Corona

Wat is het coronavirus, en waar vind ik meer informatie?

Coronavirussen kunnen infecties aan de longen en luchtwegen veroorzaken bij mensen en dieren. De symptomen van het nieuwe virus zijn hoesten en/of kortademigheid, en meestal koorts van boven de 38 graden. Alle informatie, vragen en antwoorden over het coronavirus vindt u op de website van het RIVM. De informatie over het coronavirus wordt iedere dag door het RIVM bijgewerkt.
Ook kunt u terecht bij het publieksinformatienummer via telefoonnummer 0800 - 1351 (bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur).

Kan ik naar de bloedafname locaties van Medlon komen?

Binnen Medlon willen we onze patiënten en medewerkers zo goed mogelijk beschermen tegen eventuele virussen. Daarom kiezen we ervoor om strikter toe te zien op het beleid voor het bezoek. Op álle locaties van Medlon is het vanaf 6 november weer verplicht om een mondneusmasker te dragen!

We doen de oproep aan iedereen die klachten heeft - zoals hoesten, benauwdheid, verkoudheid of koorts - om het bezoek aan Medlon uit te stellen tot de klachten geheel weg zijn. Reden hiertoe is dat we het zekere voor het onzekere willen nemen, gezien de aantallen met het coronavirus landelijk stijgen. Dit is ook conform de landelijke richtlijnen opgesteld door de overheid en het RIVM.

Wij danken u vriendelijk voor uw medewerking.

Indien u klachten heeft en toch bloed wilt/moet laten afnemen, dan dient u eerst telefonisch contact op te nemen met uw huisarts. Kom dus niet naar onze gebruikelijke bloedafname locaties.

Heeft u klachten?

Ga bij klachten ook niet naar uw huisarts, huisartsenpost of spoedeisende hulp. Neem telefonisch contact op met uw huisarts of de GGD.

Zijn de bloedafname locaties van Medlon geopend zoals normaal?

Ja, de meeste afnamelocaties zijn geopend zoals normaal. U kunt een afspraak maken via www.medlon.nl.  

Bezoek ons niet, wanneer:

 • u neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of verhoging heeft,
 • u een risicogebied in het buitenland heeft bezocht
  (raadpleeg https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen voor het meest recente overzicht met de gebieden met verspreiding van het coronavirus),
 • of u heeft contact gehad met patiënten met een bevestigde corona-infectie én u heeft klachten van verkoudheid of hoesten

Indien u klachten heeft en toch bloed wilt/moet laten afnemen, dan dient u eerst telefonisch contact op te nemen met uw huisarts. Kom dus niet naar onze gebruikelijke bloedafname locaties.  

Welke maatregelen treffen wij als Medlon om besmetting te voorkomen?

 • wij wassen regelmatig onze handen met water en zeep en gebruiken desinfectans
 • wij hoesten en niezen in de binnenkant van onze elleboog
 • wij gebruiken papieren zakdoekjes
 • wij geven geen hand
 • wij houden waar mogelijk 1,5 m afstand
 • wij dragen altijd een chirurgisch mondneusmasker daar waar geen coronascherm aanwezig is en de 1,5m afstand niet gehanteerd kan worden

Indien wij bloed moeten afnemen bij een patiënt met klachten die passen bij het coronavirus gebruiken wij de voorgeschreven beschermingsmiddelen.

Ik heb onlangs het ziekenhuis/de afdeling of Medlon bezocht, moet ik mij zorgen maken?

Nee, dat is niet nodig. Mocht u griepverschijnselen hebben én bent u in een risicogebied geweest of heeft u contact gehad met een patiënt die positief getest is, neem dan contact op met de GGD.

Kan ik naar corona-prikposten van Medlon?

In maart 2020 zijn er prikposten ingericht in Hengelo en Oldenzaal voor patiënten met klachten die passen bij het coronavirus. Deze locaties zijn intussen weer gesloten naarmate het aantal patiënten met coronaklachten afnam. Momenteel is er tot nader order geen locatie geopend.

De prikpost waar ik altijd kom is dicht, wat nu?

Op https://afspraken.medlon.nl kunt u een locatie kiezen in uw buurt en vervolgens een geschikte datum en tijdstip.  Bezoek ons niet, wanneer:

 • u verkoudheidsklachten heeft (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn).
 • u klachten heeft als hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).

Indien u klachten heeft en toch bloed wilt/moet laten afnemen, dan dient u eerst telefonisch contact op te nemen met uw aanvragende arts (huisarts of specialist). Kom dus niet naar onze gebruikelijke bloedafname locaties.  

Ik woon in een verzorgingshuis en ik durf er nu niet uit te gaan voor bloedafname, wat moet ik doen?

Indien u bloed moet laten afnemen en u durft niet goed uit huis te gaan, neemt u dan eerst telefonisch contact op met uw huisarts of de bloedafname kan worden uitgesteld.

Ik ben trombosedienst patiënt en ik krijg binnenkort het Corona-  of het boostervaccin. Wat moet ik doen?

Het Corona- of boostervaccin is een injectie in de spier. Dit kan ook bij gebruik van bloedverdunners veilig. Zeker als op het moment van het prikken de INR onder de 3.5 is. Er kan door de injectie een bloeduitstorting optreden op de prikplek in de arm. Maar, het niet vaccineren is in deze tijd een groter risico dan het risico op een bloeduitstorting. Wat vragen we van u:

 • geef de datum door aan de trombosedienst (via digitaal logboek Portavita of mail naar trombosedienst@medlon.nl of bel naar 088 - 463 33 00)
 • was de laatste INR-meting voor de geplande vaccinatie INR > 3.5? Neemt u dan contact op met de trombosedienst, om te zorgen dat de INR op het moment van prikken niet te hoog is.
 • druk na de vaccinatie de prikplek 2 minuten stevig af, wrijf niet
Delen: