1 oktober 2018

Vingerprikmethode patiënten Trombosezorg Medlon

Vanaf 15 oktober 2018 zal Medlon geleidelijk overgaan op de vingerprik methode bij patiënten die komen voor (her)controles trombosezorg. Deze methode wordt door trombosedienst Medlon al jaren ingezet bij de groep zelfmeetpatiënten en wordt als zeer prettig ervaren.

Om deze nieuwe methode geleidelijk in te voeren, ontvangen patiënten vooraf een brief van ons met informatie over hoe we te werk gaan. Daarin staat ook vermeld per wanneer deze vingerprik methode bij hen wordt toegepast.

Meer informatie

Meer informatie over de vingerprik methode kunt u vinden op onze website.

Delen: