7 oktober 2017

Unilabs wordt nieuwe eigenaar Medlon BV  

Het internationale Unilabs neemt met ingang van 1 januari 2018 de aandelen van MST en ZGT in de organisatie over (onder voorbehoud van goedkeuring door de overheidsinstanties).

Medlon is in 2011 ontstaan uit de fusie van de klinische laboratoria van de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en Medisch Spectrum Twente (MST). De doelstellingen van de fusie zijn gerealiseerd: lagere kosten voor betere kwaliteit door schaalvergroting. De Twentse ziekenhuizen bleven aandeelhouders.

Nu is het tijd voor de volgende stap in de ontwikkeling van de organisatie. Door krachten te bundelen met internationale organisatie Unilabs borgt Medlon kansen voor verdere groei. Wereldwijd gaan laboratoria steeds meer samenwerken. De mogelijkheden van laboratoriumonderzoek nemen toe, de apparatuur wordt steeds verfijnder en daarmee kostbaarder. Voor goede bedrijfsvoering wordt het steeds belangrijker dat de analyseapparatuur maximaal wordt benut. Ook zijn tijdige investeringen in nieuwe technologie nodig om aan het voorfront van diagnostische technologie te blijven.

De dienstverlening van Medlon zal door deze overname niet veranderen. Op termijn is het mogelijk dat Medlon ook andere expertise van Unilabs gaat aanbieden. Voor de regio Twente betekent de komst van Unilabs, dat de toekomst van geavanceerde diagnostische technologie gewaarborgd blijft en een extra impuls krijgt. Ook in het licht van kennisontwikkeling samen met bijvoorbeeld Universiteit Twente.

Over Medlon
Medlon is het laboratorium dat medische diagnostiek levert van bloedafname tot uitslag voor patiënten van huisartsen, specialisten en organisaties als arbodiensten, healthcare, etc. Bovendien heeft Medlon een eigen trombosedienst met doseeradviseurs en schoolt zij patiënten in zelf meten en zelf doseren. Medlon heeft een jaarlijkse omzet van circa €30 miljoen en houdt kantoor in Enschede. Alle 450 medewerkers gaan over naar Unilabs.

Over Unilabs
Unilabs is een grote diagnostiekfirma met een brede Europese dekking. Unilabs heeft vestigingen in Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Portugal, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Met Medlon rollen ze deze dekking verder uit richting Duitsland en de Benelux. Unilabs heeft een jaarlijkse omzet van circa € 800 miljoen en bijna 7.000 medewerkers waarvan 570 specialisten. Unilabs levert diagnostiek voor zorgverleners, medicijnontwikkelaars, zorgverzekeraars en overheden.

Delen: