27 maart 2017

Samenwerking apothekers en Medlon zorgt voor een grotere patiëntveiligheid

De Twentse apothekers en het klinisch chemisch laboratorium van Medlon hebben de handen ineen geslagen voor het uitwisselen van laboratoriumuitslagen. Via een beveiligd webportaal kunnen apothekers nu rechtstreeks laboratoriumuitslagen inzien.

Apothekers zaten geregeld met vragen als ‘Is het geneesmiddel wel effectief, daalt het cholesterolgehalte wel genoeg door de cholesterolverlagers? Heeft de patiënt nog een goede nierfunctie?’ Redenen om niet alleen artsen maar ook apothekers toegang te geven tot een beveiligde webportaal.

Bovendien is er sinds 2013 een wet die artsen verplicht om afwijkende laboratoriumuitslagen te melden aan de apotheker. De apotheker is ook verplicht om laboratoriumuitslagen op te vragen wanneer hij vermoedt dat deze consequenties hebben voor het geneesmiddelengebruik.

Afgelopen jaren werd er vanwege deze wet geregeld over en weer gebeld, wat een tijdrovende klus is gebleken. Door de realisatie van het beveiligde webportaal levert dit voor de apotheker een forse tijdsbesparing op, maar wat nog belangrijker is: de veiligheid van patiëntgegevens is hierdoor verbeterd. Patiënten moeten uiteraard vooraf toestemming geven aan de apotheker om patiëntgegevens in te kunnen zien. Vanzelfsprekend werkt de apotheker volgens dezelfde veilige principes als het Landelijk Schakelpunt voor de uitwisseling van medicatiegegevens.

Inmiddels maken bijna 50 apotheken in de regio gebruik van dit beveiligde webportaal, dat  gerealiseerd is door IZIT (organisatie voor ICT in de Zorg in Twente) en een intensieve samenwerking met Medlon BV en de Twentse Apothekers. “We hebben zo al meermalen de dosering van geneesmiddelen aan moeten passen” aldus apotheker Westenberg van Apotheek Veldpoort.  Hans Krabbe van Medlon benadrukt dat Medlon naast de juiste diagnostiek, ook een maatschappelijke rol heeft voor de patiënt en de zorg. “Op deze manier worden laboratoriumuitslagen breder gebruikt dan alleen voor het constateren, monitoren of uitsluiten van ziekten.”

Het doel is dat het project uitgebreid gaat worden naar alle apotheken in het kernwerkgebied van Medlon. “We streven naar 40.000 raadplegingen per jaar. Rekent u maar uit hoeveel tijd dat scheelt van artsen, laboratorium en apothekers als zij niet meer 40.000 keer per jaar met elkaar hierover te hoeven bellen.”

Delen: