27 maart 2020

EXTRA CORONA BLOEDAFNAME LOCATIE IN OLDENZAAL

Vanaf maandag 30 maart openen wij een tweede speciaal ingerichte prikpost voor patiënten met klachten die passen bij het coronavirus. Deze prikpost is gerealiseerd in de onlangs gesloten spoedpost aan de Prins Bernardstraat 17 in Oldenzaal. Patiënten kunnen na doorverwijzing door hun huisarts op afspraak geprikt worden op maandag en woensdag tussen 13.00 en 16.00 uur. Wij breiden deze openingstijden uit naar gelang de vraag meer wordt. De patiënten mogen maximaal één begeleider meenemen.

Verder is de corona-prikpost aan de Aletta Jacobslaan 47 in Hengelo sinds donderdag onder dezelfde voorwaarden geopend op dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.30-15.30 uur. Ook hier kunnen patiënten alleen op afspraak, na doorverwijzing door hun huisarts geprikt worden.

Verder biedt Medlon een speciale thuisprikservice voor patiënten met klachten die passen bij het coronavirus. Voor het aanvragen van diagnostiek bij Medlon van alle patiënten met klachten die passen bij het coronavirus volgen huisartsen een triagebeleid om dit goed te kunnen organiseren.

In samenspraak met regionale crisisteams kijken we of de corona-thuisprikronde in de verdere regio voldoet en breiden we zo nodig uit met corona-prikposten om aan de vraag te kunnen voldoen.

Om patiënten en aanvragers goed te kunnen voorzien van actuele informatie adviseren wij onze website te raadplegen voor actuele openingstijden.

Delen: