22 maart 2016

Medlon werkt mantelzorgvriendelijk

medlon mantelzorgvriendelijk

Heel blij zijn wij, Medlon, met de landelijke erkenning “Wij werken mantelzorgvriendelijk” die we hebben ontvangen. Dit draagt bij aan een betere balans tussen werk en zorg, immers … bijna iedereen krijgt een keer te maken met de rol als mantelzorger. Dat kan het wekelijks boodschappendagje zijn met jouw moeder die slecht ter been is, maar ook het zorgen voor een (ernstig) zieke partner. Omdat mantelzorg in zoveel verschillende vormen voorkomt, lijkt het zo normaal. Maar het is zo bijzonder!

Mantelzorg vraagt echter ook veel van je tijd en soms is het zwaar om dit met je werk te combineren. En dat vraagt om maatwerk, iets dat Medlon kan bieden. Een mooi voorbeeld is het verhaal van een van onze medewerkers:

De man van onze medewerker is al jaren ziek. Ze hebben een eigen seizoensbedrijf en het wordt steeds zwaarder om in het seizoen werk en thuis te combineren. De vraag van onze medewerker aan Medlon is elk jaar zowel simpel als ingewikkeld: “Kan ik een bepaalde periode van het jaar volledig worden vrijgesteld van werk, het liefst met behoud van contract uren?”

Tot nu toe is het Medlon  altijd gelukt om aan haar verzoek tegemoet te komen! Ze werkt veel extra uren in de  maanden buiten het drukke seizoen en kan op die manier ‘sparen’ voor de maanden dat ze thuis hard nodig is. Met haar inzet, flexibiliteit en de steun van haar team kunnen we zo een maatoplossing bieden.

Hoe werkt een mantelzorgvriendelijk bedrijf?
Medlon biedt maatwerkoplossingen door te overleggen met de medewerker, diens leidinggevende en waar gewenst HR en bedrijfsarts. Verder wordt er actief gewezen op de mogelijkheid van gebruik van wettelijke verlofregelingen. Daarin kunnen (tijdelijk) flexibele werktijden, ander rooster, gebruik mogelijkheden (onbetaald) verlof, andere werkplek of wat op dat moment passend is worden bepaald. De afspraken worden vastgelegd zodat medewerker en werkgever duidelijk weten wat er is afgesproken. Ook het evaluatiemoment wordt vooraf afgesproken en waar nodig eerder ingepland. 

In jaargesprekken met medewerkers van Medlon wordt op bovenstaande mogelijkheden gewezen. Ook wordt er doorgevraagd naar eventuele taken als mantelzorger die tot dan toe nog niet bekend zijn. In de cao zijn hierover al passages vastgelegd.

De bovenstaande maatregelen dragen bij aan het beter kunnen combineren van werk en intensieve zorgtaken en daarom hebben we de landelijke erkenning “Wij werken mantelzorgvriendelijk” gekregen.

Delen: