23 november 2020

Geen vrije inloop meer op prikposten

Wij werken sinds mei op onze prikposten op afspraak en hebben een overgangsperiode gehanteerd voor patiënten om te wennen aan deze nieuwe werkwijze. Dus patiënten die geen afspraak hadden gemaakt en vrij inliepen hebben we geholpen en vervolgens gewezen op het maken van een afspraak wanneer ze nog eens voor bloedafname moesten komen. 

Vanaf 1 december gaan we op onze locaties waar we op afspraak werken onze patiënten alléén nog wijzen op onze werkwijze van bloedafname op afspraak en vragen we onze patiënten alsnog een afspraak te maken. Dus er is geen vrije inloop meer mogelijk. 

Vindt u het online maken van een afspraak moeilijk? Iemand uit uw eigen omgeving mag ook voor u een afspraak maken. Daar is alleen een e-mailadres, naam, geboortedatum en telefoonnummer voor nodig.

Op deze manier kan vooraf het aantal patiënten in de wachtkamer beperkt worden en daarmee de 1,5 meter afstand gegarandeerd worden.

Delen: