7 mei 2020

Bloedafname op afspraak

Het Coronavirus vraagt van ons allemaal om na te denken over een 1,5 meter samenleving en óók Medlon heeft hier over na moeten denken. Daarom gaan wij vanaf maandag 11 mei starten met een proef ‘bloedafname op afspraak’ op de polikliniek bloedafname ZGT in Hengelo en op de prikpost in het Gezondheidscentrum Delden. Op deze manier kan vooraf het aantal patiënten in de wachtkamers beperkt worden en daarmee de 1.50 m afstand gegarandeerd worden. Wanneer deze proef succesvol is gaat Medlon ‘bloedafname op afspraak’ realiseren voor álle locaties bloedafname in regio Twente. Dit in samenwerking met JCC Software uit Oldenzaal, de leverancier van ons afsprakensysteem.

Hoe werkt het aanvragen op afspraak?

Een afspraak maken kan eenvoudig via onze website. Afspraken gaan vóór vrije inloop!

Andere getroffen maatregelen

Langzamerhand wordt de reguliere zorg weer opgestart waardoor ook de patiëntenstromen voor bloedafname toe zullen nemen. Medlon is daarop voorbereid. Wij hebben een aantal fysieke aanpassingen gerealiseerd:

  • wachtkamers zijn zo ingericht dat patiënten de ruimte hebben om voldoende afstand van elkaar te houden; een aantal stoelen zijn verwijderd of voorzien van affiches zodat er niet kan worden gezeten
  • plexiglas schermen zijn geplaatst in de ruimten waar de bloedafname plaatsvindt
  • daar waar geen plexiglas scherm geplaatst kan worden, dragen laboranten mondneusmaskers en overige persoonlijke beschermingsmiddelen
  • voor bloedafname bij kinderen zijn voor ouder en kind beschermingsmiddelen zoals mondkapjes beschikbaar
  • 2 aparte locaties bloedafname zijn ingericht in Hengelo en Oldenzaal voor Corona verdachte patiënten Hier wordt op afspraak bloed afgenomen in volgens RIVM geadviseerde beschermende kleding
  • Corona verdachte patiënten die niet naar een prikpost kunnen komen , kunnen na overleg met de arts thuis geprikt worden in volgens RIVM geadviseerde beschermende kleding
  • affiches met toelating van een maximaal aantal patiënten in de wachtkamer
  • affiches met in achtneming 1.50 m afstand
  • gescheiden in- en uitgangen daar waar mogelijk  

Daarnaast vragen wij van corona-verdachte patiënten om niet naar een locatie van Medlon te komen wanneer ze klachten hebben zoals hoesten, benauwdheid, verkoudheid of koorts. In dat geval dient de patiënt telefonisch contact op te nemen met de huisarts om af te stemmen of de bloedafname kan worden uitgesteld of dat de patiënt thuis geprikt kan worden of op afspraak naar een coronaprikpost kan komen in Oldenzaal of Hengelo.

Om u goed te kunnen voorzien van actuele informatie adviseren wij onze website te raadplegen. Daar worden ook onze actuele openingstijden vermeld.

Delen: