2 december 2019

Van Ademanalyse-Module naar ZorgOplossing (AMZO)

Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat de subsidieaanvraag voor het project AMZO is gehonoreerd.

Het AMZO-project
Binnen de medische sector bestaat behoefte aan een patiëntvriendelijke en betrouwbare testmethode voor de Helicobacter pylori bacterie. Ruim 15% van de Nederlandse bevolking is met deze bacterie besmet. Uit een pilotstudie is de geschiktheid van de Aeonose hiervoor gebleken. De Aeonose is een elektronische neus, die het mogelijk maakt om diverse ziektebeelden te detecteren door middel van ademanalyse. Deze analysemethode is snel en niet-invasief en daarmee ook patiëntvriendelijk.

Binnen het AMZO project werken technologieontwikkelaars (eNose BV, Auxzenze BV, NTG), zorginstellingen (Radboudumc, Isala, Bernhoven) en medisch laboratorium Medlon samen om:

  • de Aeonose klinisch te valideren voor de Helicobacter pylori bacterie
  • een systeem-oplossing uit te werken voor bediening, lokale connectiviteit en data-uitwisseling met zorg-IT systemen.

Na succesvolle afronding van het AMZO-project kunnen we overgaan tot uitrol naar Nederlandse diagnostische centra en ziekenhuizen. Dat is tevens een opmaat naar toepassing in andere landen, waardoor dit project op termijn een grote bijdrage aan de volksgezondheid kan leveren, zowel in Nederland als daarbuiten.

Delen: